Firemní aplikace

Pro společnosti nabízíme on-line firemní aplikace, které lze využívat samostatně, vzájemně propojené nebo integrované do externích aplikací. Firemní aplikace vyvíjíme i přímo dle požadavků zákazníků.Rezervační systémy

Rezervační systémy lze provozovat buď samostatně nebo je propojit s externí aplikací přes API.

Základní funkce:

 • Rezervace produktu (kurt, stroj, pokoj, služba…)
 • Možnost rozsáhlých nastavení
 • Možnost náhradníka
 • Možnost rezervace bez evidence klienta v databázi
 • Možnost povinných formulářů
 • Mobilní zobrazení
 • Možnost úprav na zakázku
 • Administrace

Help Desk

Aplikace Help Desk zajišťuje logistiku řešení požadavků zákazníků a distribuci informací ke všem účastníkům. Zároveň eviduje údaje o zákaznících, požadavcích a aktivitách, které při průběhu řešení požadavku vznikly. Součástí Help Desku je i zákaznické rozhraní, kde může zákazník sledovat stav požadavku, zadávat požadavky a získat potřebné informace.

Základní funkce:

 • Databáze zákazníků
 • Databáze uživatelů
 • Databáze požadavků
 • Sledování SLA
 • Sledování aktivit
 • Zadávání úkolů
 • Úložiště dokumentů
 • Administrace

Intranet

Aplikace firemní intranet shromažďuje veškerá vnitropodniková data a je zároveň propojitelný s ostatními systémy jako například CRM, DMS, E-SHOP WEBSITE, účetnictvím a dalšími aplikacemi.

V základě Intranet obsahuje:

 • Aktuality s automatickou rozesílkou uživatelům a archiv
 • Databázi zaměstnanců s fotografií, daty, hodnocením a dalšími údaji
 • Soutěže
 • Bonusové programy
 • Archiv dokumentů
 • Externí kontakty
 • Rezervaci služebních vozů
 • Rezervaci zasedacích místností
 • Prezenci na poradách
 • Plán dovolených s on-line schvalováním
 • Fotožurnál

DMS

Systém pro správu a oběh dokumentů organizace.

DMS základní funkce:

 • Archiv dokumentů
 • Elektronické předávání na různé řešitele
 • Hlídání a měření chybovosti
 • Časovou osu pro kontrolu plynulosti zpracování dokumentů
 • Systém elektronických požadavků na řešitele/back office

DCM

Digital Contract Management - systém pro elektronickou evidenci smluv

DCM základní funkce:

 • Digitální archiv kompletních dat smluv
 • Vyhledávací systém dle všech parametrů smluv
 • Měření výnosu smluv
 • Provázanost na provizní systém
 • Hlídání konce smluv
 • Automatické oznamování blížícího se konce smluv
 • Digitální archiv dokumentů

Malé Call centrum

Naše společnost vyvinula aplikaci Malé Call Centrum. Ačkoliv nese název malé, pojme neomezené množství kontaktů.

Call Centrum základní funkce:

 • Databáze uživatelů s právy
 • Databáze klientů
 • Volací projekty
 • Statistiky
 • Měření práce uživatelů
 • Hlídání duplicit
 • Hlídání vlastnictví
 • Automatické vytváření obchodních příležitostí

Reklamační systémy

Tyto systémy jsou využívány pro řízení většího množství počtu a druhu reklamací. Systémy umožňují monitorovaný vstup více řešitelů.

Reklamační systémy základní funkce:

 • Evidence reklamací
 • Automatické hlídání termínů
 • Informační systém stavů pro účastníky reklamace
 • Tiskové formuláře

Provizní systémy

Nabízíme výrobu automatických provizních systémů. Tyto systémy měří, evidují, zobrazují a automaticky hlídají ziskovosti, provize a výplatnost provizí včetně vazby na back office a dokumenty.

Provizní systémy základní funkce:

 • Zobrazují zobchodovaný subjekt
 • Výši provize
 • Nároky
 • Stav výplaty
 • Suspendy - vrácení provizí
 • Částečné úhrady
 • Ziskovost
 • Reklamace provizí u dodavatele

E-Zona

Nabízíme sdílené prostředí pro komunikaci mezi poskytovatelem produktu a zákazníkem. Sdílené prostředí lze doplnit do různých aplikací jako například, CRM, WEBSITE, DATABÁZE atd.

E-ZONA slouží jako úložiště dokumentů, aktivních formulářů a dalších souborů sdílených mezi poskytovatelem a jeho zákazníkem. ZONA ON-LINE je vybavena přehlednou administrací, pravidelným zálohováním a automatickými hláškami pro obě strany při změně v E-ZONĚ.

E-ZONA zabraňuje ztrátě dokumentů u zákazníka, přehledně zobrazuje aktivní a archivní dokumenty a umožňuje rychlou orientaci v dokumentech vzniklých mezi dodavatelem a zákazníkem.